Trafikksikringsgruppa for gang- og sykkelveg Uskedal Bru til Steinsletto hadde møte med leiarande personar i Kvinnherad kommune i går. Fylkeskommunen var også med på møte. Uskedalen.no kjem attende med innlegg når det føreligg eit notat frå møte.

kb