I stille og vakkert ver vart inngangen til 2021 markert på ein verdig og fin måte. Det var uvanleg mange rakettar og lite oppskyting og smelling i romjula og på dagen før og etter nyttårsafta. Nytt er det at nokre tek turen opp i lia på ein topp med lys og oppskyting. Halsatoppen vart brukt for andre gong. Mange merka seg lys og aktivitet på Hjarterklett under Såto og på Låganoso.

Korsneset Vel med Andreas Tarberg i spissen organiserte felles oppskyting på ballbingen. Det var klargjering på dagen med oppskytingsrampar, sperring for å halda avstand og informasjon om å halda smittevernreglane med mellom anna å unngå klemming. Oppskytinga i Korsneset synte godt igjen og merka seg klart ut som det beste i Uskedalen.

Det var også ei mindre felles oppskyting i sentrum ved Grano.

Nytt var det også at det vart brukt drone, skoten opp på Neset og køyrt ut mot Skorpo. Her hang drona og filma inn i bygda.

Mange syner stor kreativitet og organiserer samlingar innan familien og med vener.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Øystein Enæs