Det vert gjennomført to bygdevandringar i denne veka. I dag kjem Postpensjonistane i Sunnhordland til Uskedalen og skal bruka heile dagen på å gjera seg kjend i bygda. Eli Roseth Eik, styreleiar er kontaktpersonen og har laga programmet for turen. Etter frammøte ved Gamleskulen går turen til Haugland skulemuseum og vidare til Friheim og Fjellandsbø. Postpensjonistane legg også turen til Beinavikjo der det fyrste postkontoret låg, Dagen vert avslutta med middag på Vertshuset Perla. Neste bygdevandring er med konfirmantjubilantane på laurdag. Det er om lag den same køyreruta, men med nokre variasjonar.

Haugland skulemuseum er ofte eit fast stopp på bygdevandringane.
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal