Det er ikkje for seint. Du kan gje di støtte til takpappaksjonen ut denne veka. I Grenda les vi at innsamlinga til no har nådd 8 tonn takpapp. På gjevarlista finn vi både verksemder og privatpersonar. Du kan gje di støtte ved å kontakta LIo Sag og Treforedling, anten på Seimsfoss eller på Husnes. Opplasting av takpapp og andre gåver frå Kvinnherad til THK stiftelsen vert 11. april.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Morten Nygård - Grenda