Styret i Uskedalen Aktivitetshus AS vil takka det kjekke bygdafolket for givarglede og støtte til Aktivitetshuset. Gjennom pantelapper, som folk har gitt oss i postkassen ved Spar Uskedalen, har vi fått inn rett over kr 17.000,-. Dette er vi veldig takksamme for, og pengane kjem godt med etter to år med pandemi og liten aktivitet. Gunn Mari på SPAR set kassen på plass. Det vil også i framtida vera mogleg gje si støtte til Aktivitetshuset. Takk til alle. Bilete syner f.v: Per Korsvold og Gunn Mari Moberg.

Tekst/foto: Styret v/ Per Korsvold
Nett: Kristian Bringedal