Det vert Strikk med oss i Gamleskulen 1. februar kl. 11 – 14 og annakvar torsdag, i oddetalsveker. Det vert servering av kaffi og te. Alle er hjarteleg velkomen anten med eller utan strikketøy.

Tekst/foto: Uskedal helselag
Nett: Kristian Bringedal