Uskedal Vassverk melder at det vert stenging av vatnet på måndag 26. februar 2024 frå kl 10.00 – 15.00  for deler av området Korsnes – Rød. Årsaka er arbeid på leidningsnettet. For Ospelunden vert det normal drift. Vatnet kan bli sett på før utan varsel.

Uskedal Vassverk