Det er løyvd totalt løyvd vel 2 mill. kroner i koronamidlar til 33 verksemder i Kvinnherad. Fire av desse har firmaadresse Uskedalen. Det er Elins Matgleder, Rabben Feriesenter, Kroka Eigedom og Dønhaug Gard ( Bilete ). Dei statlege midlane skal nyttast som ei kompensasjonsordning for tapte inntekter i den tida det har vore pandemi.

Her er tala for søknad og løyving:

  • Dønhaug Gard: Søkte om kr. 326.000,-. Løyving: kr. 75.000,-
  • Elins Matgleder: Søkte om kr. 350.000,-. Løyving: kr. 100.000,-
  • Rabben Feriesenter: Søkte om kr. 40.000,-. Løyving: kr. 40.000,-
  • Kroka Eiegedom: Søkte om kr. 200.000,- . Løyving: kr. 75.000,-

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Dønhaug Gard