Gåveutdelinga hausten 2021 frå Sparebank 1 Stiftinga Kvinnherad er lagt til Kulturhuset Husnes, tysdag 23. nov. kl. 18.00. Aktuelle gåvemottakarar har motteke melding og invitasjon. Det vert matøkt og utdeling i to økter. Så langt vi kjenner til, ligg det inne gåve til prosjekt i Uskedalen.

kb