Søknadsportalen er open og dei som har gode prosjekt, kan gjera seg klar med god planlegging og gode søknader. Styret i SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad skal i haust dela ut heile 9 millionar kronser til gode prosjekt som er med og løftar frivillig innsats og engasjement. Søknadsfristen er 3. oktober. Alle må bruka søknadsskjema som ligg på heimesida deira. Mange gode tiltak i Uskedalen er tildelt gåve. Størst av alle er prosjektet Gull av grus med mange delelement, no sist rulleparken som vart opna laurdag 26. august.

Uskedal Friluftslag er tidlegare tildelt gåve til turvegen i Skårhaug. No vert det på nytt søkt om midlar til vegsikring, parkeringsplass og asfaltering.
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal