SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad deler ut gåver til ålmennyttige føremål våren 2021. Søknader om gåver vert sendt elektronisk. Søknadsskjema finn du på stiftinga si heimeside. Søknadsfristen er tysdag 9. mars 2021 kl. 12.00.

kb