Levekårsutvalet kan kvart år dela ut Kulturprisen. Søknadsfristen er 15. mars. Prisen, er ein dråpe i krystall, vert tildelt ein person eller organisasjon som over lengre tid har gjort eit stort frivillig arbeid for kulturlivet i Kvinnherad.

kb