Det har lagt ned mykje snø i dag, til å vera i Uskedalen. Det er langt frå den snømengda vi hugsar frå jule- og nyårshelga 2009/2010. 19. desember og natt til 20 desember kom det 70 – 80 cm snø. Straks etter kom det eit kortvarig mildver, men så fraus det på og snøen låg i tre månader til ut i mars. Det var den vintereren det vart køyrt opp skispor på bakkane til Tormod og Kåre J. Myklebust. Mange nytta dei fine dagane og kveldane til skigåing og skileik på Myklebust,

Det har vore travelt på brøytemannskapa i dag.

I dag tidleg frå kl. 09.00 var det vanskeleg å ta seg fram på vegen og på sidevegane. Straks brøytebilen og traktorane kom i sving vart det betre. Brøytemannskapa har hatt det travelt i heile dag. Prioritert er mellom anna fylkesveg, kommunale vegar fram til skule, barnehage, institusjonar, kyrkjer. Så kjem vegane i byggefelta og private vegar, ikkje minst der ein veit at heimesjukepleien skal fram.

Det byggjer seg opp med snø ved rydding av veg og tun.

I morgon, fredag, er det meldt store snømengder, på det meste opp til 40 cm. Av det vi kan sjå på Yr.no sine animasjonar, ligg ikkje Kvinnherad og Uskedalen inne i det som er lilla sone og som er plassane der det kjem mest snø.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal