Det er skulestart i morgon, onsdag 17. august. Frammøte er kl. 08.45. Åtte elevar tek til i 1. klasse. Det samla elevtalet på Uskedal skule er 83. Det er ein nedgang frå førre år.

kb