For nokre år sidan kom det ny borkledning på drevsida av Helgheim, No står nedsida og kortveggen mot nord for tur. Stillasen er komen på plass. Det er gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad som gjer at ein kan få dette til. Arbeidet med renovering og oppgradering av Helgheim har gått over fleire år. Huset er i god stand, men det vil alltid vera trong for vedlikehald, betre isolering og andre forbetringstiltak.

Tekst/foto(nett: Kristian Bringedal