Med stabilt og kaldt ver er det trygg is på Fjellandsbøvatnet. Turgåarar i dag har merka seg at det er aktivitet på isen. Då er det berre å koma seg ut og ta turen til Fjellandsbø i helga, med eller utan skeiser.

Tekst/nett: Kristian Bringdal
Foto: Målfrid Myklebust