Uskedalen.no vil ha ein serie innlegg om fråsegner som er eller vert sende til Kvinnherad kommune i saka om skule- og barnehagestrukturen. Lange innlegg kan bli redigerte og korta ned, men det er noko som vert vurdert i kvart enkelt tilfelle. Send til uskedalen.no@gmail.com

Red.