Rosendal med spelarar også Uskedalen stiller med fem lag i Norway Cup. Redaksjonen bed om at foreldre/lagleiar/trenar sender oss bilete og litt tekst frå kampane. Vi prøver å få det fram på uskedalen.no

kb