Med ny nettside har redaksjonen merka seg ei endring. Fleire skriv korte manus og sender bilete i saker ein vil ha lagt ut. Det er positivt. Hald fram med det. Det vil letta arbeidet for å halda oppe ei aktuell og interessann uskedalen.no. Dersom du er usikker på skriving og kvaliteten, ikkje ver atterhalden. Redaksjonen les korrektur, redigerer og gjer endringar dersom det er naudsynt. Difor: Skriv og legg ved bilete til uskedalen.no@gmail.com

kb