Redaksjonen ynskjer informasjon og bilete frå alt det kjekke som skjer på skulen, barnehagane, i lag og organisasjonar og elles i bygda no før ferien tek til. Det kan til dømes vera frå temadagar, turar, museumsbesøk, konsertar og blåturar. Send til uskedalen.no@gmail.com.

Red.