Det er i dag kunngjord at SELSTAD med firmaadresse Måløy kjøper aksjemajoriteten i verksemda W & J Knox frå Skottland. Verksemda leverer mellom anna utstyr og service til akvakulturnæringa. Med dette oppkjøpet er SELSTAD på topp fem lista i verda for levering av maritimt utstyr innan sitt fagfelt. SELSTAD har ein av sine mange lokasjonar på kysten plassert i Uskedalen. Det er Måløy24 som melder dette i dag.

kb