SELSTAD utfører service til oppdrettsnæringa og treng dyktige medarbeidarar. Verksemda er lokalisert til Børnes industriområde i Uskedalen, tdligare kjent som Eidsvik Skipsbyggeri. På SELSTAD har du arbeidet ditt i moderne lokale med gode fasilitetar og trivelege kollegaer. I utlysinga kjem det fram at Uskedalen har vakker natur og populære turområde. Det er tilrettelagt for ulike fritidsaktivitetar.

Ein viktig eigenskap for arbeid i SELSTAD er nøyaktighet.

Arbeidet på SELSTAD er eit eige fag, men alle kan uansett søkja på ledige jobbar. Det vert gjeve ei grundig og god opplæring. Verksemda ynskjer tilsette med ei positiv innstilling og som evnar å jobba nøye og systematisk.

Eigenskapane er:

  • Nøye og systematisk
  • Sjølvstendig i arbeidet
  • Effektiv og pliktoppfyllande
  • God kollegaer
  • Positiv

Sertifikat på truck og travers vert rekna som ein fordel, men for dei, som ikke alt har dette, vil det vera muligheter for kursing.

Dersom dette er noko for deg, ta kontakt med dagleg leiar_
Egil Pile på e-post egil.pile@selstad.no eller telefon 40 44 47 52.

Søknadsfrist: 10. oktober 

Skriftleg søknad skal sendast til: kristian.reed@selstad.no

Tekst: Redigert frå utlysingsteksten
Foto: Arkivfoto - SELSTAD
Nett: Kristian Bringedal