Det er observert redningshelikopter i Uskedalen i natt i 01 tida. Det er av typen SAR, det nye redningshelikopteret som avløyser Sea King. Det er ikkje kjend kva oppdraget er. Evt. oppdatering kjem. Siste: NRK melder kl. 01,17 at redninga gjeld to fjellklatrarar som vert henta ut. Dei er ikkje skada. Marin trafikk syner at SAR maskinen frå redningssentralen på Sola har landa og står på Døssland ved idrettsbanen på Heio.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Redningssentralen