Det vert samtalegudsteneste med konfirmantane sundag 2. mai kl. 11.00. Det er reservert benker til kvar konfirmant med sin familie. Gudstenesta vert utan song, men er elles open for alle.

kb