Komande sundag er det samtalegudsteneste med konfirmantane. Konfirmantane er aktive i gudstenesta med lystenning og tekstlesing. Det er meldt inn dåp og etter gudstenesta vert det servert pizza. Offer til konfirmantarbeidet. Alle er velkomne.

Tekst:Uskedal sokneråd