På laurdag skal Mina Skjoldal Ormehaug, 9 år, ha salgsbod på Øyro Marina og Camping. Mina er yngste generasjon Skjoldal. Familien er faste feriegjester i Uskedalen. Mina vil selja ulike bakevarer, til inntekt for sjukehusklovnane, eit sosialt og kulturelt tiltak på sjukehusa for å underhalda og dela gleder med born som er sjuke og som ofte har lengre opphald på sjukehus.

kb