Ein godt brukande sykkel har vore plassert på nedsida av skulen/ Aktiviteteshuset i fleire veker. Dersom nokon kjenner sykkelen eller kven som er eigaren, er det fint om den vert henta. Frå tid til anna står det attgløymte syklar i bygda, særleg langs fylkesvegen gjennom sentrum og der det er busstopp. Nokon eig sykkelen og må fjerna den. Om ikkje er det andre som ha bryet og kostnader med å få sykkelen levert på SIM.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal