Saksliste
18.3.24. klokka 20.00 vert det halde ordinært årsmøte i Uskedal Idrettslag i Gamleskulen.
Dagsorden:

 1. Opning av årsmøte
  a) Valg av møteleder
  b) Valg av protokollfører
  c) Valg av protokollunderskrivere
  d) Godkjenning av innkalling
  e) Godkjenning av dagsorden.
  f) Godkjenning av medlemmer med stemmerett
  g) Godkjenning av saksliste
 2. Gjennomgang og godkjenning av saksliste
  a) Idrettslagets årsberetning
  b) Gjennomgang av årsrekneskap
  c) Fastsetting av medlemskontingent
  d) Idrettslagets budsjett
  e) Idrettslagets organisasjonsplan
 3. Val av nytt styre
 4. Diverse

Tekst: Styret
Nett: Kristian Bringedal