Harald Sætre si neste bok handlar om hydrofoilane og katamranane, tilsaman 30 båtar. Boka var tenkt å koma i bokhandelen før jul. No er bokprosjektet utsett til våren. På Facebook spør Sætre om du har bilete, særleg frå den fyrste tida. Les kva Harald skriv:

I over 60 år har snøggbåtane spelt ei viktig rolle i sjøvegs samband på Vestlandet. I 1960 starta Sandnæs Damp og Stavangerske Hydrofoilruten mellom Stavanger og Bergen, seinare kjend som Flaggruten. Året etter følgde HSD opp med ei hydrofoilrute mellom Sunnhordland og Bergen. Mykje har skjedd i løpet av 60 år. Det er på tide å samla historia til hydrofoilbåtane og katamaranane, frå Hydrofoilruten, Flaggruten og HSD, mellom to permar. Det dreia seg om nær 30 båtar. Eg er godt i gang med arbeidet. Tanken er at boka skal koma ut på KapAbel forlag (Otto Ersland). Bilete er viktige i boka. Vi er på jakt etter bilete av fartøya, miljøet på kaien og om bord m.m. Spesielt manglar vi bilete frå dei første åra. Har du noko liggjande, ta kontakt. harald@setre.net

Trygve Bakke frå Uskedalen var førar på hurtigbåtane, mellom anna HB TEISTEN.

Trygve Bakke frå Uskedalen var styrmann og kaptein på snøggbåtane, mellom anna på HB TEISTEN. Bakke kom til HSD som styrmann alt i 1961. Fram til han kom på hurtigbåtane var han styrmann og førar på rutebåtane og ferjer.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Kristian Bringedal/ Jorunn Bakke