Uskedal musikklag har gjort det. No er det Rustne Menn sin tur til å gjesta institusjonane Rosendal, Husnes og Halsnøy med konsert- og konsertprogram, ofte kalla Syng med oss. Musikkgruppa er ferdig med Husnestunet. I denne veka står Rosendal og Halsnøy for tur. Siste tysdagen i månaden er det som vanleg Syng med oss på Kafe Tiaren. Syng med oss på institusjonane er opne for alle. Dersom det høver, kom på Rosendalstunet i morgon, tysdag 23. mai, kl. 16.30. Uskedal helselag er også med i morgon, med godt bakst.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto