I morgon, onsdag 9. juni, er det ny balkongkonsert på Husnestunet med song- og musikkgruppa Rustne Menn. Konserten er lagt til tida før middagen i tunet ved Bufellesskapet og ved inngangen til kantina. Rustne Menn har funne fram og vil bruka kjende allsongar, men det vert også nokre solonummer. Det er Reidar Myklebust som er primus motor for desse konsertane. Rustne Menn har trass pandemien øvd i heile vinter og er no klar for oppdrag.

Teskst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Ronny Pedersen