Russerevyen 2021 er utsett over ein månad, til 16. og 17. april. Thea Taranger frå Uskedalen er revysjef. Med seg i styret har ho to andre jenter frå Uskedalen, Hanna Tvilde og Andreas Hjelmeland. Årsaka til utsetjinga er smittevernsituasjonen og restriksjonane frå Regjeringa.

kb