Mot fire røyster ( SV og Miljøpartiet ) vert Detaljregulering for Børnes Næringsområde sendt tilbake til administrasjonen for omarbeiding og avklaringar. Ei politisk vald gruppe er involvert i arbeidet. Det vert lagt opp til møte og mekling med referansegruppa og andre partar i saka. Kommunedirektøren legg så saka på nytt fram for F.skapet.

kb