Grunna reise vert det redusert drift på uskedalen.no i komande veke. Thor Inge Døssland vil hjelpa med å få lagt ut det som kjem inn av meldingar, kunngjeringar og elles viktige saker. E-posten hans er: thordossland@gmail.com

kb