Det vert redusert aktivitet på uskedalen.no to veker framover. Innlegg og notisar i manusform, evt. med bilete, sender de til uskedalen.no@gmail.com. Redaksjonen er inne og les e-posten kvar dag og legg ut så langt tida strekk til.

Red.