Fredag kl. 13.00 vert det pressekonferanse og presentasjon av ny uskedalen.no. Det vert litt tilbakeblikk på samanhengande drift i 15 år med om lag 20 000 saker av stort og smått, både innlegg og notisar.

Hans Ordin Østebø vil informera om teknisk drift og arbeidet som er gjort fram til denne dagen, med mellom anna å sikra det historiske. Magnhild Haugland i Lokalkrafta har vore med på utforming og tilrettelegging.

Bakgrunnen for endringa av uskedalen.no er for å få ei meir brukarvenleg og dynamisk side. Ei kommunal løyving pålydande kr. 30.000,- ( profileringsmidlar ) gjer dette mogeleg.

Tekst/nett: Kristin Bringedal