Opningstida på Thaivogna er til vanleg fredag – sundag. I påskehelga vert opnignstida utvida slik: Frå skjærtorsdag til 1. påskedag: kl. 14.00 til kl. 20.00.

kb