Det vert gjennomført ei politiøving i Uskedalen i dag, onsdag 15. mars. Øvinga vil vera synleg og vil mellom anna omfatta båt, politiet til fots og drone. Øvinga er lagt til Eidsvik/Selstad sitt anlegg på Børneset.

kb