Aslaug og Henrik Lyse planta påskeliljer ved Informasjonstavla i dag. Fram til palmehelga vert det truleg planta i krukkene i sentrum og langs Fylkesvegen. Eit ryddig sentrum med påskeplanter er viktig for alle, anten det er for fastbuande eller for tilreisande gjester.

kb