Styret i ungdomslaget saman med Fjelly planlegg påskefest i Helgheim fredag 23. mars, etter same modellen som dei hadde med den vellukka julefesten. Det endelege programmet er ikkje fastsett, men det vert i alle høve lotteri, bingo, påskenøtter, musikk og dans. Aldersgrense: 20 år. Styret tek mot gevinstar med takk.

Påmelding til:

  • Magnhild Haugland: 915 92 757
  • Anita Enæs: 993 20 878

Inngang:

  • Medlemer: kr. 200,-
  • Ikkje medlemer: kr. 300,-
Tekst: Styret
Foto: Arkivfoto
Nett: Kristian Bringedal