Uskedal Vassverk saman med grunneigar har lagt til rette for tilkomst og parkering på Sørestølen, plassen der Vassverket har sitt anlegg i Eikedalen. Nytt skilt kjem på plass med det fyrste. Her kjem det informasjon om årsleige og dagsleige. All betaling er på VIPPS. Det er viktig ved betaling at ein skriv skiltnummer. Meir informasjon kjem når noverande skilt er skifta ut med nytt. Dagsleige: kr. 25,-. Årsleige: kr. 250,-. VIPPS: 41 69 08 91

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal