Det går slag i slag med møte på Stemneplassen i kveld.

  • kl. 17.30: Arkiv-og kulturhistorisk gruppe – skiping og regisrering i Frivilligregisteret.
  • kl. 19.00: Uskedal Friluftslag – årsmøte 2022. Medlemslaga møter kvar med to representantar.

kb