Uskedal sokneråd inviterer til temakveld i kyrkja i kveld kl. 18.00. Carsten Muresek: Frå tysk katolisisme til tysk lutherdom. Det vert lagt inn nokre korte økter på innøving av ny liturgisk musikk. Tidlegare organist, Reidar Algerøy, vert med og spelar til salmane. Alle er velkmone.

kb