Komiteen for den populære bedehusbasaren melder at inntekta lyder på over kr. 55.000,- . Det er rekord. Styret er svært takksam for all støtte. Takk til alle som gir gevinstar, tek lodd og kjem på sjølve basaren. Midlane går til drift og vedlikehld av Bedehuset.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal