Dersom alt går etter oppsett plan, vert det i regi av Uskedal Helselag oppstart av koronakafe i Gamleskulen tysdag 24. august kl. 11.00. Det er eit gratis tilbod for å skapa ein møteplass og eit sosialt fellesskap i ei tid der mykje har vore nedstengd.

kb