Dette er ei oppmoding frå Wenche Stensletten Nummedal om å gje si støtte til Uskedal ungdomslag. Wenche er utflytta uskedeling. Det kan mellom anna gjerast ved å bli støttemedlem eller støtta laget via Grasrotandelen til Norsk Tipping. Ho oppfordrar andre utflytta uskedelingar til å gjera det same.

kb