Uskedal Vassverk har eiga heimeside. Her vert det skrive logg med oppdatert informasjon til ei kvar tid. Du finn heimesida ved å googla Uskedal Vassverk.

kb