Laurdag 19. november kl. 11 vert det offisiell opning av robotfloren hos Svanhill og Lars Haugland. Det er ope for alle som vil ta turen til Haugland for å sjå anlegget og møta leverandørane Fjøssystemer, TINE, Fiskå Mølle og Nortura. Det vert grilling og servering av kaffi og kake. Konfirmantjubilantane har alt vore på plassen. Dei fekk ei fin og interessann innføring i drifta og korleis utstyret vert brukt. No er det open flor og alle har høve til å vera med på markeringa.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Thor Inge Døssland