Uskedal Utvikling og prosjektet LivOgLyst inviterer lag og organisasjoner i Uskedalen til ei ope folkemøte der der styringsgruppa vil informera om prosjektet. Lag og organisasjonar vil få høve til å gje informasjon og kjappe presentasjonar av aktuelle tiltak. På nettsdia til l LivOGLyst kan vi lesa: «LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ysnkjer å videreutvikla lokalsamfunnet. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunen samarbeidar.. Meir informasjon finn du på : https://www.vestlandfylke.no/narings–og-samfunnsutvikling/distriktsutvikling/livoglyst-for-lokalsamfunnsutvikling/
Målet med LivOGLyst er å fremja samarbeid og utvikling i bygda vår. Tidspunkt og stad: Tysdag 28.03.23, kl. 18.30 i Aktivitetshuset. For meir informasjon: Kontakt Kari Bråtun.

Uskedal Friluftslag er invitert til å sei litt om arbeidet med turveg og aktivitetar på Stemneplassen.
Tekst: Redigert frå Styringsgruppa
Foto/nett: Kristian Bringedal