Ni lag og organisasjonar i Uskedalen er på lista til Norsk Tipping for tildeling av Grasrotmidlar. Tildelinga gjeld for fyrste tertial i år. Idrettslaget TRIO toppar lista i Kvinnherad. Uskedal Idrettslag har ein god 4. plass med ei tildeling på kr. 37.238,-. Den neste på lista frå Uskedalen er Uskedal skulemusikk som mottek kr. 10.214,-. Røysterett for Alle fylgjer på med kr. 6.676,-. Bilete syner Uskedal skulemusikk med dirigenten Tor Skeie Olsen.

Vidare på tdildeingsista finn vi:

  • Uskedal Helselag
  • Uskedal Ungdomslag
  • Festidalen
  • Uskedal Utvikling
  • Uskedal Friluftslag
  • Uskedal Musikklag
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal